Гурток «Французька мова» (М. В. Бусигіна)

Про Гурток

Гурток «Французька мова»

Керівник гуртка – Марина Вікторівна Бусигіна, автор навчальної програми гуртка “Французька мова”.

Головне завдання гуртка – задовольняти індивідуальні потреби та схильності учнів,  розвивати культуру спілкування, виховувати толерантне ставлення до особливих проявів культур країн, мова яких вивчається.

Мета гуртка :

 надати знання про культуру країни, мова якої  вивчається (музика, традиції, література, свята);

–  ознайомити з особливостями перекладу та розуміння французької літератури (поезія, казки, есе, оповідання);

– сформувати уявлення про ментальність французького народу у порівнянні з українським;

–  сприяти задоволенню пізнавальних інтересів учнів.

–  розвивати мотивацію до подальшого оволодіння іноземною мовою та культурою;

– розвивати навчальні вміння та формувати раціональні прийоми оволодіння іншомовною культурою;

– сприяти вихованню толерантності та поваги до іншої культури;

– прищеплювати навички самостійної роботи з подальшого оволодіння іноземною мовою та

– систематизувати, узагальнювати, закріпляти лексичні та граматичні засоби, вивчені на уроках;

– вчити вирішувати комунікативні задачі, необхідні для спілкування (монолог, діалог) в межах базового та понад базового рівня володіння іноземною мовою.