Гурток «Німецька мова» (О. В. Гусєйнова)

Про Гурток

Гурток «Німецька мова»

Керівник гуртка — Олена Валентинівна Гусєйнова,  автор навчальної програми гуртка «Німецька мова»

Програма гуртка передбачає розвиток комунікативних вмінь (читання, говоріння, письмо, аудіювання) у тісному взаємозв’язку з оволодінням учнями предметною, мовною, мовленнєвою та соціокультурною компетенціями.

Завдання та основні напрями гуртка:

 • формування вмінь заданого рівня в аудіюванні, говорінні, письмі, читанні, перекладі;
 • моральне виховання, а саме: розвиток почуттів інтернаціоналізму, гуманізму, толерантності;
 • естетичне виховання учнів в процесі знайомства з літературними та музичними творами, витворами художнього світового мистецтва.
 • надати знання про культуру країн мови, що вивчається (музика, традиції, література, свята);
 • ознайомити з особливостями перекладу та розуміння німецькомовної літератури (поезія, казки, есе, оповідання);
 • розвивати мотивацію до подальшого оволодіння іноземною мовою та культурою; розвивати навчальні вміння та формувати раціональні прийоми оволодіння іншомовною культурою;
 • сприяти вихованню толерантності та поваги до іншої культури;
 • систематизувати, узагальнювати, закріпляти лексичні та граматичні засоби, вивчені на уроках;
 • вчити вирішувати комунікативні задачі, необхідні для спілкування (монолог, діалог) в межах базового та понад базового рівня володіння іноземною мовою.
 • Вирішити поставлені завдання дозволяє використання під час проведення занять інноваційних технологій, ігрових методик, мультимедійних засобів, автентичного мовного матеріалу (книги, журнали, музика, відеофільми тощо).

Вихованці будуть вміти:

 • розуміти інформацію як при безпосередньому спілкуванні зі співрозмовником, так і в опосередкованому, представлену в нормальному темпі звучання;
 • уміти логічно і послідовно, відповідно до ситуації, робити повідомлення з теми, передавати своїми словами зміст прочитаного або почутого, давати оцінку;
 • уміти брати участь у діалозі, обмінюватися інформацією, висловлювати свою думку;
 • уміти читати тексти, побудовані на засвоєному матеріалі, розуміти нескладні автентичні тексти;
 • письмово передавати інформацію адекватно цілям, правильно оформлюючи повідомлення залежно від його форми (лист, листівка).