Гурток «Спортивний туризм» (С.М. Тимченко )

Про Гурток

Гурток «Спортивний туризм»

Керівник гуртка –  Сергій Михайлович Тимченко, мастер спорту, головний тренер збірної області з техніки водного туризму серед юніорів, методист.

Заняття в спортивно-туристських гуртках, участь в змаганнях  сприяють самоствердженню вихованців, формуванню в них лідерських якостей, формуванню стійкого потягу до здорового способу життя. Під час туристських походів та екскурсій діти та молодь пізнають історію рідного краю, знайомляться з пам’ятками історії, природи та культури.

Гурток «Спортивний туризм» сприяє формуванню здорового способу  життя, фізичному загартуванню вихованців, зміцненню їх здоров’я самоствердження, вихованню лідерських якостей. Водночас під час походів та змагань вихованці пізнають історію рідного краю, витоки національної культури, свій родовід, знайомляться з пам’ятками природи.

Спортивний туризм, як будь-який вид спорту, вимагає постійних тренувань для підтримки необхідного рівня загальної та спеціальної фізичної підготовки.  Загальна фізична підготовка повинна розвивати витривалість, силу, координацію рухів, гостроту реакції. Спеціальна фізична підготовка розвиває ті ж якості, але додатково, направлена на формування та розвиток якостей, притаманних для конкретного виду туризму. Так, у водному туризмі здійснюється робота по відпрацюванню прийомів веслування та іншої роботи веслом, для чого необхідна значна частина тренувань має проходити на воді.

Обов’язковою складовою навчального процесу є участь вихованців у одно-триденних туристських походах, а також участь в багатоденному заліковому спортивному поході. Програма передбачає участь вихованців у змаганнях, зльотах, інших масових заходах (в якості як учасників, так і суддів, організаторів). Можливе проведення екскурсій та експедицій з активними способами пересування.