Гурток «Юний ерудит» (Д.С. Коптєлов)

Про Гурток

Гурток «Юний ерудит»    

Керівник гуртка —  Дмитро Самуїлович Коптєлов, учитель вищої категорії , головний суддя щорічної обласної гри «Що? Де? Коли?», головний тренер команди інтелектуалів Харківської області.

Мабуть майже всі бачили аби  чули про захоплюючу та пізнавальну гру «Що? Де? Коли?» – це і є наш гурток!

Формами організації освітнього процесу є інтерактивна лекція, практичне заняття, колективне ігрове спілкування, колективна ігрова діяльність, колективні творчі справи, вікторина та інтелектуальна гра, гра-змагання , тренування, презентація авторських запитань для проведення вікторин, інтелектуальних ігор, участь у заочному індивідуальному конкурсі ерудитів.

Методи навчання й виховання ґрунтуються на взаємодії та співпраці, вихованців і педагога: взаємоосвіта, діалог, вікторинний метод, мозкова атака, круглий стіл, акваріум, коло ідей, вернісаж, енерджайзери, рефлексія.

Засоби навчання: підручники, навчальні посібники, енциклопедичні та науково-популярні видання, періодична преса (газети, журнали), електронні освітні ресурси, спеціальна література, збірники вікторин та інтелектуальних ігор, творчі роботи та проекти вихованців тощо.

Мета, яку ми перед собою ставимо : формування сукупності компетентностей особистості у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що включає елементи логічної, методологічної, евристичної, загальнонавчальної діяльності, співвіднесеної з реальними об’єктами, які пізнаються вихованцем (знання й уміння організації цілепокладання, планування, генерації ідей, аналізу, рефлексії, самооцінки навчально-пізнавальної діяльності); опанування креативними навичками продуктивної діяльності: добування знань безпосередньо з реальності, забезпечуємо розвиток творчих здібностей вихованців у процесі інтелектуального спілкування, здатності особистості генерувати й продукувати ідеї, висувати гіпотези, мислити асоціативно, здібностей фантазувати, бачити протиріччя, переносити знання та вміння у нові ситуації; вмінь відмовлятися від нав’язливої ідеї, долати інертність мислення, критично мислити, відстоювати власні незалежні судження; розуміння й усвідомлення життя як творчого процесу.